Helsingin yliopisto, University of Helsinki
MOOC.FI

Viikko 8

Tämän viikon tehtävät 1-3 liittyvät ongelmanratkaisuun puissa ja 4-6 kekoon.

Tehtävä 1

Palindromi on merkkijono joka on sama kumminkin päin luettuna. Esimerkiksi sana anna on palindromi mutta sana talo ei. Kirjaimista A...C voidaan muodostaa seuraavat 3 kirjaimen pituiset palindromit:

AAA, ABA, ACA, BAB, BBB, BCB, CAC, CBC, CCC

Toteutus

Toteuta metodi: void palindromit(int kirjaimia, int pituus), joka tulostaa kaikki pituus-pituiset palindromit, jotka muodostuvat kirjaimia kpl aakkosten ensimmäisistä kirjamesta.

Voit olettaa, että kirjaimia on korkeintaan 26 ja pituus on korkeintaan 100.

Huom! älä tee niin että generoit merkkijonon ja sitten tarkistat onko se palindromi. Kaikkia merkkijonoja on paljon enemmän kuin palindromeja. Voit nähdä tämän itse kirjoittamalla paperille kaikki pituuden 3 merkkijonot merkeistä A,B,C ja kaikki pituuden 3 palindromit merkeistä A,B,C.

Esimerkki 1

Seuraava koodi testaa metodia:

palindromit(3,3)

Koodin tulostuksen tulisi olla seuraava:

AAA
ABA
ACA
BAB
BBB
BCB
CAC
CBC
CCC

Esimerkki 2

Seuraava koodi testaa metodia:

palindromit(2,4)

Koodin tulostuksen tulisi olla seuraava:

AAAA
ABBA
BAAB
BBBB

Tehtävä 2

Toteutus

Toteuta metodi: int evaluoi(String lauseke), joka laskee käyttäjän antaman laskutoimituksen. Laskutoimitus voi sisältää kokonaislukuja väliltä 0...1000, operaatioita + ja * sekä sulkuja. Voit olettaa, että laskutoimituksen jokainen välivaihe mahtuu int-muuttujaan.

Ohjelmasi voi olettaa, että laskutoimituksen muoto on oikea (eli ohjelman ei tarvitse sisältää virheenkäsittelyä). Laskutoimitus muodostuu merkeistä 0–9, +, *, ( ja ), eikä siinä ole ylimääräisiä välilyöntejä.

Vihje! Yksi algoritmi tehtävän ratkaisuun tunnetaan nimellä "shunting yard". Saattaa olla kuitenkin hauskempaa keksiä itse sopiva algoritmi!

Esimerkit

Esimerkki 1

Anna laskutoimitus: 2+5*3
Tulos: 17

Esimerkki 2

Anna laskutoimitus: (1+1)*5
Tulos: 10

Esimerkki 3

Anna laskutoimitus: 2*(3*(5+2)+1)
Tulos: 44

Esimerkki 4

Anna laskutoimitus: 100*10*10
Tulos: 10000

Tehtävä 3

Toteutus

Tee metodi void ratkaise(int[][] sudoku), joka ratkaisee annetun sudokun. Sudoku annetaan kaksiulotteisena int-taulukkona. Taulukossa 0 tarkoittaa tyhjää paikkaa ja numerot 1-9 tarkoittavat numeroita 1-9. Metodin pitäisi muokata annettua taulukkoa niin että se on oikein täytetty sudoku, eli:

 • Yksikään taulukon paikka ei ole 0.
 • Taulukon jokaisella rivillä esiintyvät luvut 1-9, jokainen tasan kerran.
 • Taulukon jokaisessa sarakkeessa esiintyvät luvut 1-9, jokainen tasan kerran.
 • Kun taulukko jaetaan yhdeksään 3x3 neliöön, jokaisessa neliössä esiintyvät luvut 1-9, jokainentasan kerran.

Voit olettaa, että metodille annettuun sudokuun on olemassa yksikäsitteinen ratkaisu.

Suomalainen Arto Inkala on laatinut "maailman vaikeimman Sudokun": Maths whiz creates hardest Sudoku yet (The Sun)

Tee ohjelmastasi sellainen, että se ratkaisee kyseisen sudokun (ja muutkin löytämäsi sudokut) silmänräpäyksessä.

Vihje! Luentokalvojen kuningattaret shakkilaudalla -esimerkki.

Esimerkit

Helppo sudoku

(Tämän pitäisi ratketa hyvin nopeasti)

Anna sudoku: 
8??93???2
??9????4?
7?21??96?
2??????9?
?6?????7?
?7???6??5
?27??84?6
?3????5??
5???62??8

Ratkaisu:
846937152
319625847
752184963
285713694
463859271
971246385
127598436
638471529
594362718

"Maailman vaikein" sudoku

Anna sudoku: 
??53?????
8??????2?
?7??1?5??
4????53??
?1??7???6
??32???8?
?6?5????9
??4????3?
?????97??

Ratkaisu:
145327698
839654127
672918543
496185372
218473956
753296481
367542819
984761235
521839764

Toinen vaikea sudoku

Anna sudoku: 
?????????
?????3?85
??1?2????
???5?7???
??4???1??
?9???????
5??????7?
??2?1????
????4???9

Ratkaisu:
237658914
469173285
851924367
123567498
784239156
695481732
546392871
972815643
318746529

Tehtävä 4

Asunnonvälitystoimisto toimii seuraavasti: kullekin henkilölle määritellään jonoon liittyessä kiireellisyysarvo. Asunnon vapautuessa sen saa henkilö, jonka kiireellisyysarvo on suurin. Jos monella henkilöllä on yhtä suuri kiireellisyysarvo, asunnon saa aakkosissa ensimmäinen henkilö. Jos monella henkilöllä on sama nimi, kuka tahansa heistä voi saada asunnon.

Toteutus

Toteuta luokka Toimisto, joka tarjoaa seuraavat metodit:

 • void lisaaJonoon(String nimi, int kiire)
  lisää henkilön nimeltä nimi jonoon kiireellisyysarvolla kiire
 • String annaAsunto()
  palauttaa henkilön nimen, joka saa vapautuvan asunnon

Jokainen nimi muodostuu kirjaimista a..z. Nimen ensimmäinen kirjain on iso ja kaikki muut pieniä. Nimen pituus on enintään 10 kirjainta.

Kiireellisyysarvo on kokonaisluku välillä 1..109. Mitä suurempi luku on, sitä kiireellisempi henkilön tilanne on.

Testauksessa metodeita kutsutaan enintään 105 kertaa.

Esimerkit

Seuraava koodi testaa luokkaa:

Toimisto t = new Toimisto();
t.lisaaJonoon("Uolevi", 8);
t.lisaaJonoon("Maija", 4);
System.out.println(t.annaAsunto());
t.lisaaJonoon("Liisa", 5);
System.out.println(t.annaAsunto());
System.out.println(t.annaAsunto());

Koodin tulostuksen tulisi olla seuraava:

Uolevi
Liisa
Maija

Tehtävä 5

Tämä tehtävä käsittelee lukuja, jotka saadaan kertomalla lukuja 2 ja 3. Ensimmäiset tällaiset luvut ovat:

 • 2
 • 3
 • 4 = 2·2
 • 6 = 2·3
 • 8 = 2·2·2
 • 9 = 3·3
 • 12 = 2·2·3

Tehtäväsi on selvittää järjestyksessä n. tällainen luku.

Toteutus

Toteuta metodi: long etsiTulo(int n)

Parametri n määrittää, monesko luku metodin tulee palauttaa. Kaikissa testeissä n on välillä 1..1000 ja vastaus mahtuu long-muuttujaan.

Esimerkit

# metodin kutsu haluttu palautusarvo
1 etsiTulo(2) 3
2 etsiTulo(20) 108
3 etsiTulo(49) 2304
4 etsiTulo(200) 15925248

Tehtävä 6

Tehtäväsi on toteuttaa luokka, joka tarjoaa kaksi toimintoa: uuden luvun lisääminen sekä mediaanin laskeminen kaikista lisätyistä luvuista.

Mediaani tarkoittaa lukua, joka on keskimmäisenä, jos kaikki luvut järjestetään pienimmästä suurimpaan.

Jos lukujen määrä on parillinen, mediaani ei ole yksikäsitteinen. Tässä tehtävässä tulkintana on, että mediaani on silloin vasemmanpuoleinen luku kahdesta keskimmäisestä.

Toteutus

Toteuta luokka Mediaani, joka tarjoaa seuraavat metodit:

 • void lisaaLuku(int luku)
  lisää uuden luvun (kokonaisluku väliltä 1..109)
 • int mediaani()
  palauttaa mediaanin lisätyistä luvuista

Testauksessa metodeita kutsutaan enintään 105 kertaa.

Esimerkit

Seuraava koodi testaa luokkaa:

Mediaani m = new Mediaani();
m.lisaaLuku(1);
System.out.println(m.mediaani());
m.lisaaLuku(5);
m.lisaaLuku(4);
System.out.println(m.mediaani());

Koodin tulostuksen tulisi olla seuraava:

1
4